Paweł Krassowski, prezes „Naszej Szczycieńskiej Ziemi”, dzieli się historią i celami swojego stowarzyszenia, które przez lata prowadziło wiele projektów społecznych, począwszy od małych inicjatyw sąsiedzkich aż po ambitne wizje przekształcenia całego miasta.

Krassowski, jako radny miejski i lider „Naszej Szczycieńskiej Ziemi”, jest dobrze rozpoznawalny w Szczytnie. Na pytanie o historię założenia organizacji oraz jej priorytety odpowiada:

„Nasza historia zaczęła się od kilku mieszkańców z jednym wspólnym celem – uczynić nasze miasto, Szczytno, lepszym miejscem do życia. Początkowo skupialiśmy się na prostych projektach, takich jak remont ławek czy modernizacja boiska. Jednak nasza pierwsza akcja spotkała się z nieoczekiwaną interwencją straży miejskiej.”

Wydarzenie to okazało się punktem zwrotnym dla Krassowskiego, który zrozumiał, że zmiany wymagają skoordynowanych działań. W 2016 roku powstało stowarzyszenie „Nasza Szczycieńska Ziemia”, które stało się platformą do działania dla lokalnej społeczności. Obecnie, w ramach swojej działalności, organizacja ściśle współpracuje z lokalną policją, m.in. w zakresie prowadzenia edukacji na temat bezpieczeństwa i organizacji corocznego Szczycieńskiego Pikniku Sąsiedzkiego.