Szczycieńskie spółki komunalne, gdzie miasto jest dominującym lub nawet jedynym udziałowcem, rozpoczęły proces przebudowy w swoich radach nadzorczych. Jak zaznacza burmistrz Stefan Ochman, głównym celem tej restrukturyzacji jest zwiększenie kontroli oraz optymalizacja zarządzania działalnością tych spółek.

– Proces ten nie będzie realizowany jednorazowo. Moim zamiarem jest wprowadzenie do tych firm specjalistów i osób, które cieszą się moim pełnym zaufaniem. Chcę być na bieżąco informowany o sytuacji w każdej ze spółek podległych miastu. To jest naturalna konsekwencja – wyjaśnia Stefan Ochman, burmistrz Szczytna.

Planowane przekształcenia mają na celu zwiększyć kontrolę nad spółkami miejskimi oraz zagwarantować, że ich działanie jest efektywne i przezroczyste. Nowo powołani członkowie rad nadzorczych będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom, aby spełnić te cele.