Prace nad projektem nowego szlaku rowerowego, który ma połączyć Szczytno potencjalnie z Nowymi Kiejkutami, właśnie się rozpoczęły. Miasto Szczytno zarezerwowało na ten cel budżet w wysokości 5 milionów złotych. Planowany szlak rowerowy ma przebiegać wzdłuż drogi wojewódzkiej prowadzącej do miejscowości Roman.

Krzysztof Mańkowski, burmistrz Szczytna, informuje, że pierwsze spotkanie z Karolem Gumińskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich, który będzie odpowiedzialny za realizację tej inwestycji, już się odbyło. Ścieżka ma swój początek przy skrzyżowaniu z drogą krajową obok cmentarza i biegnie dalej w kierunku Roman aż do nowego cmentarza. Zgodnie z planem, po jednej stronie ma znajdować się ścieżka dla pieszych, a po drugiej – dla rowerzystów, jednak burmistrz nie wyklucza możliwości umieszczenia obu ścieżek po tej samej stronie.

Choć to miasto Szczytno finansuje projekt, burmistrz Mańkowski zaprosił do współpracy także starostę oraz wójtów gmin Szczytno i Dźwierzuty. Jak wyjaśnia, powodem jest fakt, że 5 milionów złotych, które miasto ma do dyspozycji, to nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w regionalnym etapie konkursu Rowerowy Maj. Warunkiem jest jednak możliwość wykorzystania tych środków tylko na budowę ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich. W Szczytnie jedyną taką drogą jest ulica Mrongowiusza, stąd decyzja o połączeniu sił z innymi samorządami.