W ramach programu EKO-LUKS, Szczytno, urocze miasto w północnej Polsce, zyskało finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) z siedzibą w Olsztynie. Fundusz ten jest znany z dofinansowywania lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zadaniem, które otrzymało wsparcie funduszu, była wymiana 220 opraw oświetlenia ulicznego na obszarze całego miasta Szczytno. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogą cieszyć się lepszym oświetleniem na swoich ulicach.

Wsparcie finansowe przyznane przez WFOŚiGW miało formę kombinacji dotacji i pożyczki dla miasta. Miasto Szczytno zostało obdarowane kwotą 50 000 zł jako dotację od WFOŚiGW. Dodatkowo otrzymało również pożyczkę w wysokości 138 100 zł od funduszu z Olsztyna.