W Szczytnie, znanej jednostce samorządu terytorialnego, podjęto decyzję o zwiększeniu ekologicznej świadomości poprzez modernizację floty miejskiej. W tym celu władze miasta zdecydowały się ogłosić przetarg na nabycie dwóch nowych autobusów na prąd, które mają trafić do miejscowego Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Założenie tego przetargu ma na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale również dostępność bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców. Inwestycja ta jest szacowana na ponad 5 milionów złotych. Interesujące jest, że znaczna część tej kwoty, konkretnie ponad 3 miliony złotych, pochodzi z dotacji przyznanych samorządowi Szczytna specjalnie na ten cel.