W dniu 20 czerwca 2024 roku, w Auli im. Władysława Stasiaka doszło do formalnego powołania na stanowisko Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. Aktu tego dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, który jednocześnie przyjął meldunek o objęciu stanowiska Komendanta-Rektora APwSz.

Czesław Mroczek, pełniący funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraził swoją wdzięczność mł. insp. dr Monice Porwisz, która do tej pory pełniła obowiązki Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. Ponadto złożył gratulacje insp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny z powodu objęcia nowego stanowiska. Podkreślił, że ten dzień stanowi symboliczne zakończenie procesów tworzenia nowego kierownictwa Policji.

Podczas uroczystości Czesław Mroczek odnotował, że insp. dr Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, obejmie stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Jednocześnie, w Szczytnie – jednostce kluczowej dla funkcjonowania Policji i bezpieczeństwa kraju – insp. dr Agata Malasińska-Nagórny przejmie obowiązki Komendanta-Rektora. Mroczek zaznaczył wagę Szczytna dla Policji, bezpieczeństwa obywateli i całego kraju, podkreślając, że każdy oficer przechodzi przez tę jednostkę. Wskazał na potrzebę kreowania wzorców i inspiracji przez Akademię dla nowych koncepcji w obszarze procesów szkolenia Policji.

Sekretarz Stanu MSWiA odniósł się również do nowego modelu szkolnictwa policyjnego, który został opracowany kilka miesięcy temu w Szczytnie i jest obecnie wdrażany przez Komendanta Kochańczyka. Wyraził nadzieję, że nowy model szkolenia przyniesie oczekiwane rezultaty. Zachęcił zgromadzonych do aktywnego uczestnictwa w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Na koniec Czesław Mroczek podziękował dotychczasowej Komendant-Rektorowi, wyrażając jednocześnie przekonanie, że będzie ona aktywnie działać na rzecz dobra Uczelni w swojej nowej roli. Podkreślił rolę Akademii Policji w Szczytnie w sieci szkół policyjnych w Polsce i zaznaczył, że dużo pracy jest jeszcze przed nimi, aby utwierdzić i umocnić status „Akademii”.