Podczas ferii zimowych, funkcjonariusze policji natężają swoje działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Uczestniczący w tych spotkaniach młodzi ludzie wykazują głęboką świadomość reguł bezpieczeństwa podczas zabawy oraz zdobywają nowe informacje na temat potencjalnych zagrożeń, które mogą napotkać w cyberprzestrzeni.

Sierżant Damian Lemański, dzielnicowy z gminy Świętajno, odwiedził w poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku, grupę dzieci uczęszczających na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Podczas rozmów poruszał tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowej rekreacji, opartych na „Dekalogu Narciarza”. Przekazał najmłodszym, jak istotne jest noszenie odblasków dla ich bezpieczeństwa. W ramach inicjatywy „Oklaski za odblaski”, współorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Bank Spółdzielczy w Szczytnie oraz Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, dzieci otrzymały odblaski, zwiększające ich widoczność podczas spacerów, a także na drodze do i z szkoły.

W czwartek, 1 lutego 2024 roku, starsza sierżant Joanna Manelska z Zespołu Profilaktyki Społecznej odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie, aby przeprowadzić spotkanie profilaktyczne dla uczestników tamtejszych zajęć. Dzieci z wielkim entuzjazmem słuchały opowieści o Poli – postaci z książki, która znalazła się w kłopotach po nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Policjantka poinformowała również młodych słuchaczy o konkursie plastycznym pt. „Śnieżny Dekalog”, organizowanym przez Komendę Główną Policji. Uczestnicy spotkania chętnie przypominali sobie nawzajem o zasadach bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas ferii zimowych.