Trzy gminy w powiecie szczycieńskim, Świętajno, Rozogi i Dźwierzuty, otrzymały rządowe wsparcie finansowe na łączną sumę ponad 23 milionów złotych. Te fundusze pochodzą z ósmej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie umożliwi realizację pięciu kluczowych inwestycji, takich jak modernizacja miejscowej oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie remontów dróg oraz rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Technologii i Rozwoju oraz kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach, dostarczyła wieści o przyznaniu środków do trzech wymienionych gmin. Podczas spotkania w Świętajnie Wiceminister podkreśliła, że współpraca pomiędzy rządem a samorządami, niezależnie od różnic politycznych, przynosi korzyści lokalnym społecznościom. Cieszyła się, mogąc przekazać wiadomość o przyznaniu funduszy na pięć ważnych inwestycji.

Wiceminister Semeniuk-Patkowska zauważyła, że małe gminy zasługują na dużą ilość wsparcia finansowego, aby móc dorównać większym ośrodkom samorządowym. Wyraziła swoje zaangażowanie w docieraniu do mniejszych społeczności i wsparciu ich poprzez dostęp do funduszy. Wyraziła nadzieję, że przyszłość przyniesie jeszcze więcej takiego wsparcia. Wszystko to wygłosiła podczas spotkania z lokalną społecznością, które odbyło się przy ognisku w Parku w Świętajnie.