W czwartkowe popołudnie dowiedzieliśmy się o ponownym wyborze ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rodem ze Szczytna, na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prywatnie ksiądz, a zawodowo czołowy edukator, podkreślił, że uczelnie muszą teraz stawić czoła nowym wyzwaniom, jak na to wpływają kwestie geopolityczne czy rosnąca rola nowych technologii, w tym m.in. sztucznej inteligencji.

Ks. prof. Kalinowski z pokorą przyjął funkcję rektora na kolejną kadencję. Jak sam przyznał, doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed uniwersytetem. Wielu zapoczątkowanych już projektów potrzebuje kontynuacji w spokoju i porządku. Na planach są także nowe inicjatywy. Ksiądz profesor ma nadzieję na zaangażowanie jak największej liczby osób z akademickiej społeczności w różne działania i podkreśla swoją otwartość na innowacyjne pomysły. Zaprasza więc wszystkich do kontynuowania współpracy, ale również do nawiązywania nowych relacji.

Rektor szczególnie podkreślił, że jego wizja uniwersytetu i nauki zakłada, że zdobywana wiedza powinna być przeplatana z holistycznym rozwijaniem studentów. W dobie internetu i sztucznej inteligencji, teoretyczne informacje są na wyciągnięcie ręki. Ale to nie wystarczy – uniwersytet powinien inspirować do sięgania po klasyczne modele nauki i edukacji. Oczywiście, niezastąpione są nowe technologie i wykorzystanie sztucznej inteligencji, dlatego uczelnia jest otwarta na dynamicznie rozwijający się świat.