Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przekazały informację o uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk. Zmiana ta będzie obowiązywać od dnia dzisiejszego aż do 23 września. Wprowadzenie zastępczego transportu wiąże się z planowanymi pracami na stacji Olsztyn Główny, które wchodzą teraz w nową fazę.

Głównym celem prowadzonych prac jest wyjazd ze stacji Olsztyn Główny w kierunku Szczytna. To właśnie z tego powodu konieczne okazało się uruchomienie alternatywnego środka transportu dla pasażerów podróżujących po wymienionej trasie. Autobusy będą funkcjonować jako forma zastępcza przez okres niemalże trzech tygodni.

Zaangażowany wykonawca ma w planach przeprowadzenie serii prac, które obejmują budowę sześciu nowych rozjazdów oraz przebudowę blisko 230 metrów torów kolejowych. Te modyfikacje związane są z intencją połączenia układu torowego stacji z linią kolejową prowadzącą do takich miejscowości jak Szczytno, Pisz i Ełk. Dodatkowo, prace będą kontynuowane również na terenie samej stacji.

Kierujący PKP PLK, Ireneusz Merchel, przekazał informację o zamknięciu odcinka linii kolejowej pomiędzy Olsztynem a Szczytnem. Zamknięcie to potrwa do 24 września. Prezes podkreślił także, że inne kierunki nie ulegną znaczącym zmianom.