Rozpoczynając od połowy września, gmina Jedwabno przeprowadzi inspekcje na nieruchomościach. Inspektorzy skupią się na kompostownikach i szambach. Brak tych urządzeń lub ich niewłaściwe używanie może prowadzić do nałożenia sankcji. Szczególnie dotkliwe kary mogą dotknąć właścicieli nieruchomości w przypadku nieodpowiedniego zarządzania szambami.

Planowano rozpocząć kontrole kompostowników jeszcze w sierpniu.

– Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby deklarujące praktykę kompostowania odpadów zielonych rzeczywiście to robią i zasługują na ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami – wyjaśnia Sławomir Ambroziak, wójt gminy. – Postanowiliśmy jednak przesunąć termin kontroli, aby jednocześnie skupić się na kompostownikach oraz szambach.

Pomimo że kontrola dotycząca prawidłowego zarządzania odpadami zielonymi wynika z inicjatywy gminy, obowiązek kontroli szamb jest wymogiem ustawowym.