W Szczytnie miejsce ma istotne wydarzenie dla lokalnej służby zdrowia. Szpital powiatowy, pod przewodnictwem dyrektorki Beaty Kostrzewy, jest gotowy na ważne przedsięwzięcie mające na celu podniesienie standardów świadczenia usług medycznych. Dzięki hojnym działaniom wojewody Artura Chojeckiego oraz starosty szczycieńskiego, Jarosława Matłacha, placówka zostanie wzbogacona o nową jednostkę środków transportu medycznego – karetkę pogotowia.

Beata Kostrzewa, pełniąca funkcję dyrektora szpitala, nie kryje entuzjazmu i wdzięczności za ten znaczący gest. Dyrektorka podkreśla, że „dobro zawsze do nas wraca”. Jest to bezpośrednie odniesienie do charytatywnej inicjatywy, którą szpital przeprowadził w ubiegłym roku. Wtedy to placówka przekazała jedną ze swoich karetek na rzecz Ukrainy, wspierając tym samym kraj w trudnym okresie.

Jarosław Matłach, starosta szczycieński, przy użyciu okazji, wykorzystał chwilę na zaprezentowanie wojewodzie Chojeckiemu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wspólnie z dyrektorką Kostrzewą oprowadzili go po placówce, pokazując jak znacząco zmieniła się ona w ciągu ostatnich lat.