Nie wszyscy mieli spokojny i rodzinny początek Nowego Roku po zabawie sylwestrowej. W jednej z małych miejscowości w obrębie gminy Szczytno, funkcjonariusze policji musieli interweniować. Powodem było to, że pewien mężczyzna dopuszczał się przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, w stosunku do swojej matki i brata. Przestępca, który dopuścił się aktów agresji domowej, został zatrzymany. Prokuratura nałożyła na niego środki zapobiegawcze, które obejmowały policyjny dozór oraz zakaz wyjazdu za granicę.

Siły policyjne, sądowe i prokuratorskie współpracują na rzecz tego, aby sprawcy przemocy domowej poniósł konsekwencje swoich działań. W żadnym przypadku nie będzie tolerowane znęcanie się nad bliskimi osobami.

O potrzebie ponoszenia konsekwencji za swoje czyny przekonał się 32-letni obywatel gminy Szczytno. Pierwszego dnia Nowego Roku 2024, czyli 1 stycznia, rozpoczął awanturę skierowaną przeciwko swojej matce i bratu. W czasie tego konfliktu stosował przemoc na różnych płaszczyznach – zarówno psychicznej jak i fizycznej – wobec swojej matki. Okazało się, że podczas rozmowy z policjantami, 32-latek również traktował w ten sposób swojego brata. Zdarzało się to już od pewnego czasu.

Policjanci postanowili zatrzymać mężczyznę i dostarczyć go do komendy w Szczytnie. Dwa dni później, czyli 3 stycznia 2024 roku, prokurator zdecydował o nałożeniu na sprawcę przemocy domowej środków zapobiegawczych. Mężczyzna został zobowiązany do stawiania się w komisariacie każdego tygodnia w wyznaczonym dniu. Dodatkowo, 32-letni obywatel otrzymał zakaz opuszczania kraju.