Począwszy od soboty, kąpiel na Plaży Miejskiej w Szczytnie została zawieszona. Powodem jest wykrycie zanieczyszczeń bakteryjnych należących do grupy coli w tamtejszej wodzie.

Wczesnym rankiem tego dnia, inspektorzy zebrali dodatkowe próbki wody celem określenia jej aktualnej jakości. Małgorzata Sztomberska, przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, wyjaśniła, że przypuszczalnie zanieczyszczenia dostały się do jeziora poprzez deszczówkę, której nie były w stanie skutecznie odprowadzić znajdujące się w pobliżu studzienki kanalizacyjne.

Stacja Powiatowa w Szczytnie podjęła decyzję o pobraniu próbek wody z miejscowego jeziora. Celem tej czynności było sprawdzenie, czy problematyczne parametry wody nadal się utrzymują. Zgodnie z informacją podawaną przez Sztomberską, plaża pozostaje zamknięta do czasu odwołania decyzji.

Przewidywane wyniki najnowszego badania jakości wody mają być dostępne do publicznego wglądu w najbliższą środę.

Jak dotąd, nie zaistniała potrzeba zamykania innych kąpielisk na terenie regionu. Niemniej jednak, inspektorzy apelują o zwracanie szczególnej uwagi na stan czystości wody. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących zmian, warto poinformować o tym ratowników lub zarządców danego kąpieliska.