Gmina Szczytno nawiązała współpracę z firmą UNIBEP S.A., mającą na celu przekształcenie terenu pod strefę przemysłową. Zgodnie z zawartym porozumieniem, obszar o powierzchni bliższej 100 hektarów zostanie odpowiednio przygotowany i wyposażony. Szacunkowy koszt całkowity tej inwestycji wynosi 63 miliony 939 tysięcy złotych.

Umowę w imieniu Gminy Szczytno złożyli dwaj przedstawiciele: Wójt Sławomir Wojciechowski oraz skarbnik Jolanta Godlewska. Ze strony firmy UNIBEP S.A. umowę podpisali Paweł Duchnowski pełniący funkcję dyrektora Działu Ofertowania, Sławomir Moczydłowski będący dyrektorem Infrastruktury Drogowej oraz Jarosław Bera, który jest kierownikiem Kontraktu.

Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc dla rozwoju gospodarki poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych, które usprawnią działanie i rozwój obszarów inwestycyjnych na terenach okołolotniskowych. Całe przedsięwzięcie ma być sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta – Rozwój stref przemysłowych, a kwota dofinansowania wynosi 54.802.173,58 złotych.

Firma UNIBEP S.A. dysponuje czasem na realizację prac przez okres 18 miesięcy. Wójt Gminy Szczytno podkreślił znaczenie inwestycji dla regionu, mówiąc: „Od 1990 roku nie mieliśmy do czynienia z tak dużym projektem”. Dodał również, że planowane działania są istotne nie tylko dla gminy, ale także dla całego powiatu i niektórych części województwa. Wyraził nadzieję, że atrakcyjne tereny przemysłowe przyciągną przedsiębiorców gotowych zainwestować w tworzenie nowych miejsc pracy, co jest niezbędne dla rozwoju regionu.