W dniu 29 sierpnia, wtorek, w Szczytnie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Ceremonia miała miejsce w sali partnerskiej Starostwa Powiatowego, a dokumenty wręczał Starosta Szczycieński, Jarosław Matłach. Łącznie tytuł ten otrzymało dziewięciu nauczycieli z różnych placówek edukacyjnych zlokalizowanych w powiecie.

Przyznanie tytułu nauczyciela mianowanego to wynik ciężkiej pracy, pasji i zaangażowania tych pedagogów. Ich wkład w rozwój edukacji i wychowania w powiecie Szczycieńskim jest niezwykle istotny. Jak podkreślił podczas uroczystości Starosta Szczycieński, Jarosław Matłach, to dzięki takim osobom jak oni, młodzież ma możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszych czasach.