W Szczytnie trwa tydzień bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od 20 do 26 lutego poszkodowani mogą liczyć na darmową pomoc psychologiczną, prawną i materialną. Pomoc będzie udzielana w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie. Na wsparcie mogą liczyć również mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

Uzyskaj bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną

Do przestępstw różnego rodzaju dochodzi każdego dnia. Nie wszystkie przypadki są zgłaszane na policję. Zdarza się, że poszkodowani nie mają pieniędzy, by egzekwować sprawiedliwość w sądzie lub korzystać z pomocy psychologa. Wsparcie psychologiczne w przypadku przestępstw bardzo często także jest potrzebne. W najbliższych dniach w Szczytnie, Wielbarku i Świętajnie będzie można skorzystać z darmowej porady prawnej, materialnej oraz z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Za finansowanie akcji odpowiada Fundusz Sprawiedliwości, który zapewnia o pomocy dostosowanej do potrzeb osób poszkodowanych. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało dotychczas ponad 200 tys. osób, co pokazuje skalę problemu. Poszkodowani przestępstwem znajdą pomoc w specjalnie wyznaczonych placówkach policyjnych. Dokładny wykaz komisariatów jest dostępny na stronie Funduszu Sprawiedliwości.