Za kilka dni rozpocznie się szkoła i rodzice uczniów kończą kompletowanie szkolnych wyprawek dla dzieci. W tym roku wiele rodzin zdecydowało się skorzystać z programu wsparcia o nazwie Dobry Start. Rządowy projekt zakłada wypłatę 300 zł na zakup przyborów szkolnych. Z pomocy skorzystali również mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie wypłacono w sumie ponad 36 mln zł.

Dobry Start — zaakceptowano ponad 100 tys. wniosków w województwie

Wypłacaniem świadczeń w ramach programu Dobry Start zajmuje się ZUS. Wypłaty rozpoczęto 18 lipca i do tej pory przyznano wsparcie finansowe dla 120 tys. dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego. W sumie będzie to ponad  36 mln zł. Pieniądze z dofinansowania będą mogły zostać przeznaczone na zakup przyborów szkolnych i podręczników dla dzieci. Oczywiście przeciętny koszt wyprawki szkolnej dla dziecka (jeśli dodamy do tego zakup ubrań i podręczników szkolnych) jest dużo wyższy. Jednak dzięki wsparciu możliwe będzie zrealizowanie podstawowych potrzeb szkolnych ucznia.

Dobry Start, do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o wsparcie w ramach programu Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada. Warto jednak wspomnieć, że większość rodziców chce otrzymać pieniądze jeszcze przed wrześniem lub we wrześniu. To zrozumiałe, gdyż wrzesień to ostatni dzwonek na zakup niezbędnych materiałów do nauki. Należy więc pamiętać, że aby otrzymać 300 zł dodatku we wrześniu, wniosek należy złożyć jeszcze przed końcem sierpnia, maksymalnie do 31 sierpnia.

W całej Polsce złożono około 3,8 mln wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci. Jako że program nie uwzględnia żadnego kryterium dochodowego, wniosek o 300 Plus można składać na wszystkie dzieci w wieku od 7 do 20 lat. Taki wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny. Dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do dotacji od 7 do 24 roku życia.