Zarząd Dróg Powiatowych zainwestuje ponad 400 tysięcy złotych na modernizację i poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Szczytno. 80% środków będzie stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych mają zapewnić nowe chodniki, oznakowanie poziome oraz pionowe, dodatkowe oświetlenie po obu stronach. Częściowo wykonane będą obustronne doświetlenia.

Inwestycje będą obejmować w sumie dwanaście przejść dla pieszych na terenie gmin: Szczytno, Jedwabno, Świętajno, Pasym oraz Rozogi. Ile przejść, tyle wniosków musiał złożyć Zarząd Dróg Powiatowych. Przebudowa przejść ma się zakończyć do października 2022 roku.