Premier Mateusz Morawiecki, podczas piątkowego spotkania w Szczytnie, wyraził swoje ambicje związane z województwem warmińsko-mazurskim. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tego, aby region ten był pociągający nie tylko dla biznesmenów i turystów, ale także dla osób tu mieszkających. Wskazał również na konieczność nieustannego podnoszenia standardu życia lokalnej społeczności.

W Szczytnie, w sercu Warmii i Mazur, miało miejsce spotkanie, w którym premier Mateusz Morawiecki brał udział. Okazją do tej wizyty była prezentacja wyników konkursu przeprowadzonego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznej.

Premier Morawiecki wyraźnie zaakcentował swoje aspiracje dotyczące tego obszaru kraju. Chciałby, aby ten region stał się miejscem atrakcyjnym zarówno dla przedsiębiorców i turystów, jak i dla jego mieszkańców, a także żeby jakość życia ludzi stale rosła.

„Nasze inwestycje, takie jak te realizowane w gminach popegeerowskich, mają na celu zmienić obecny obraz tych terenów. Chciałbym, aby niedługo stały się one jedynie historycznym opisem, a nie rzeczywistym odbiciem społecznej charakterystyki tych gmin” – deklarował szef rządu. W swoim przemówieniu zauważył również, że duże inwestycje w infrastrukturę, realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, są dowodem na zaufanie rządu do samorządów.