W ramach realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, insp. Radosław Drach, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Szczytnie zawarł umowę z Wójtem Gminy Szczytno, Sławomirem Wojciechowskim. Celem porozumienia jest przekazanie dodatkowych funduszy na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Jest to kontynuacja działalności Pana Wojciechowskiego i Rady Gminy Szczytno, którzy nie po raz pierwszy wspierają lokalnych funkcjonariuszy, umożliwiając im zakup nowoczesnych urządzeń, pojazdów oraz innych niezbędnych elementów wyposażenia.

Podpisane niedawno porozumienie stanowi kolejny krok w kierunku finansowego wsparcia policji ze strony Gminy Szczytno. Insp. Radosław Drach cieszy się z kolejnej dotacji, tym razem w wysokości 70 tysięcy złotych, które przeznaczone będą na sprzęt używany przez policjantów podczas codziennej służby.

Fundusz Wsparcia Policji, gromadzony dzięki zaangażowaniu samorządów terytorialnych, jednostek państwowych czy różnego rodzaju stowarzyszeń i instytucji, ma bezpośredni wpływ na jakość realizowanych przez policję zadań. Uczestniczące w tej inicjatywie podmioty mają możliwość pokrycia kosztów związanych z inwestycjami, modernizacją czy utrzymaniem funkcjonariuszy. Dodatkowo, mogą one wspierać Policję poprzez zakup niezbędnych towarów i usług.