Szczytno, z niem. Ortelsburg, po mazursku: Scÿtno, jest miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim, siedzibą gminy wiejskiej Szczytno. Gmina położona jest w na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego, Niziny Kurpiowskiej i Równiny Mazurskiej, co stanowi południową część Pojezierza Mazurskiego.

Nazwa gminy i miasta może pochodzić z dwóch źródeł – pierwszą możliwością jest pochodzenie od nazwy wyrabianych tarcz, tzw. szczytów, przez mieszkańców miasta. Drugą jest pochodzenie nazwy od jezior Scitem Maior oraz Sciten Minor.

Gmina Szczytno posiada powierzchnię około 34 tys. ha, zamieszkuję ją ponad 12 000 mieszkańców, wchodzi w skład powiatu szczycieńskiego. Szczytno posiada 4 gminy partnerskie: Żywiec (Polska), Soleczniki (Litwa), Herten (Niemcy) i Batočina (Serbia).

Historia Gminy Szczytno

Pierwsze znaleziska świadczące o bytowaniu człowieka na terenie gminy Szczytno sięgają okresu neolitu. Są to krzemienne groty strzał. Z epoki brązu pochodzą narzędzia, a z kolei z kolejnych epok, czyli epoki żelaza i średniowiecza – ceramika oraz monety.

Pierwszym znanym ludem, który zasiedlił południowe Mazury, byli Galindowie, którzy prowadzili liczne i krwawe walki na przyległych terenach. W XIII w. na ziemie obecnego Szczytna przybyli Krzyżacy, którzy w połowie XIV w. wybudowali zamek szczycieński. Do czasów dzisiejszych pozostały o nim jedynie ruiny.

Od XIV w. rozpoczął się okres większego zaludniania okolicy, poprzez budowę licznych osiedli, m.in. Tylkówka, Leleszek, Tylkowa czy Bartna Strona. Hołd Pruski w 1525 r., a co za nim idzie sekularyzacja Prus, doprowadziła w roku 1701 do powstania Królestwa Pruskiego. W XVIII w. obecna gmina Szczytno stała się częścią powiatu nidzickiego, od 1818 r. jego stolicą było Szczytno.

Podczas I wojny światowej Szczytno było jednym z punktów znaczącego ruchu oporu na Mazurach, zostało też bardzo zniszczone, a następie odbudowane. W 1939 Szczytno zamieszkiwało 13 500 mieszkańców. Po II wojnie zniszczenia miasta przekroczyły 45%, administracyjnie znalazło się na terenie Polski, początkowo w okręgu mazurskim a następnie województwa olsztyńskiego. Obecnie jest częścią województwa warmińsko-mazurskiego.